Biologija

Bilogija Online

How Can You Help Me Write An Essay Kazakhstan Is My Motherland? You might be wondering how exactly we can help with your programming homework and the truth is that our service is pretty straight forward. We try to keep the process as simple and as efficient as possible. All you have to do is upload your homework assignment to our website and place your order. Type Your Paper Online. We have a highly professional and qualified writing staff. Our writers have great writing experience and always do their Online novosti iz područja biologije i srodnih znanosti: biokemija, fiziologija, medicina, psihologija, sociologija, antropologija, prehrambena tehnologija, agronomija, hortikultura, klimatologija i druge znanosti
Where to order follow sites? Take a look here, the best research papers writing site will do your assignment from scratch on time. Kutak za znanstveni trenutak na Vašem portalu http://www.otthonszerviz.com/?college-essay-on-how-is-the-degree-necassery-for-the-fullfillment-of-your-goals. Essay and Resume Service provides professional writing services for students, executive, management and entry level Bačvice.com

No‡ istraživača (foto: Pixabay)
Europska no‡ istraživača, najve‡i popularno-znanstveni doga‘aj u Europskoj uniji, održat ‡e se 28. rujna 2018. u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Puli najavljeno je na konferenciji za novinare u Ministarstvu znanosti i obrazovanja koje je koordinator tog dvogodišnjeg projekta financiranog u sklopu Obzora 2020. s više od 2,5 milijuna kuna.
Mon, Sep 17, 2018
Source: Biologija
Tim znanstvenika (foto: IRB)
Na konferenciji za medije na Institut Ru‘er Boškovi‡, tim znanstvenika predvo‘en prof. dr. sc. Ivom Toli‡ s Instituta Ru‘er Boškovi‡ (IRB) i prof. dr. sc. Nenadom Pavinom s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF) u Zagrebu predstavio je najnovije rezultate svojih istraživanja koji otkrivaju da je diobeno vreteno kiralne strukture.
Thu, Sep 13, 2018
Source: Biologija
Projekt PANDA (foto: Bioteka)
U razdoblju od 1. listopada 2017. do 31. kolovoza 2018. udruga Bioteka provela je projekt PANDA 2 - projektna nastava za darovitu djecu. Projekt predstavlja kombinaciju najbolje prakse stečene prošlogodišnjim radom na provo‘enju PANDA edukacije, zatim višegodišnjim radom novih uključenih partnera te novih znanstvenih i stručnih spoznaja u metodici rada s darovitom djecom.
Fri, Aug 31, 2018
Source: Biologija
Zdrava hrana (foto: Pixabay)
U novom istraživanju objavljenom u časopisu Nature znanstvenici su opisali stanice prisutne u masnom tkivu koje mogu aktivno utjecati na regulaciju masnog tkiva.
Sun, Aug 19, 2018
Source: Biologija
Kvaliteta zraka (foto: Pixabay)
U sklopu projekta sufinanciranog sredstvima Europske unije, izra‘en je edukativni film u kojemu možete pogledati kako se provodi inspekcija zaštite okoliša u području pra‡enja kvalitete zraka i trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova, sve u cilju pove‡anja kvalitete zraka koji u našoj zemlji udišemo.
Sun, Aug 19, 2018
Source: Biologija
Iva Toli‡ (foto: IRB)
Za izvanredna znanstvena dostignu‡a u području molekularne stanične biologije, posebno u području istraživanja staničnih mikrotubula, prof. dr. sc. Iva Toli‡ s Instituta Ru‘er Boškovi‡ izabrana je u punopravno članstvo Europske organizacije za molekularnu biologiju (EMBO).
Sun, Aug 19, 2018
Source: Biologija
foto: kids.frontiersin.org
Znanstvenice Ivana Babi‡ i Sandra Hudina s Prirodoslovno matematičkog fakulteta i Ana Bielen s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu objavile su znanstveni članak u časopisu Frontiers for young minds. Radi se o znanstvenom časopisu za djecu koji funkcionira kao pravi znanstveni časopis, a recenzenti radova su djeca. Riječ je o prilago‘enom članku iz 2016. godine za uzrast od devet godina na dalje, objavljenom u časopisu Science of the Total Environment.
Sun, Aug 19, 2018
Source: Biologija