Biologija

Bilogija Online

Now if you are wondering Type My Papers at MyAssignmenthelp, then we would like to mention that we have a team of reliable academic writers, comprising mostly of scholarly experts. They are absolutely student-dedicated and firmly focused when it comes to ensuring flawlessly prepared papers on time. Have no time to write a research paper? Choose successful future for yourself - go to site written by the best experts in your field of study Online novosti iz područja biologije i srodnih znanosti: biokemija, fiziologija, medicina, psihologija, sociologija, antropologija, prehrambena tehnologija, agronomija, hortikultura, klimatologija i druge znanosti
Our service doesnt only write Best Seo Article Writing Service, it renders timely andprofessional assistance being so necessary for students nowadays. Kutak za znanstveni trenutak na Vašem portalu Are you a lawyer in need of assistance? When you need https://cheapdissertationwriting.com/prices/ and assistance with legal research, Better Briefs is here to help. We serve Bačvice.com

IRS (foto: Željka Maji?‡)
Zadnje dvije godine imala sam tu čast biti tutorom na Me?‘unarodnoj istraživačkoj školi u Rusiji. Ve?‡ sama pomisao biti dijelom nekog me?‘unarodnog doga?‘anja je sjajna: upoznate različite ljude, izmijenite iskustva, naučite nešto novo, steknete prijatelje iz čitavoga svijeta...No kad se sve to smjesti u neku daleku misterioznu zemlju Jakutiju, onda čitava stvar postaje još zanimljivija.
Mon, Dec 31, 2018
Source: Biologija
Škola za život (foto: Pixabay)
Kristina Duvnjak, voditeljica programa edukacije Udruge Bioteka, za kraj 2018. donosi pregled i analizu dosadašnjeg stanja Škole za život, eksperimentalnog programa koji se od jeseni 2019. planira uvesti u sve škole u RH. Kako je do ovog programa došlo te na čemu se temeljio njegov dosadašnji razvoj, doznajte u nastavku.
Sat, Dec 29, 2018
Source: Biologija
Dalmatinski buhač (foto: PyrDiv)
Porastom svijesti o štetnom učinku različitih sintetskih herbicida, fungicida, insekticida i drugih srodnih kemikalija na okoliš, ekološka se poljoprivreda počinje vra?‡ati na velika vrata. Samim time raste značaj i ekonomska vrijednost dalmatinskog buhača (Tanacetum cinerariifolium), biljne vrste koja proizvodi prirodni insekticid i repelent piretrin.
Wed, Oct 24, 2018
Source: Biologija
Anketiranje (foto: Pixabay)
Zelena akcija, u sklopu projekta "Poboljšanje pristupa informacijama o okolišu" ("Improving Access to Environmental Information") provodi istraživanje o iskustvima korisnika i nadležnih tijela s pristupom okolišnim informacijama. Svoja iskustva i stavove možete izraziti i vi!
Thu, Oct 18, 2018
Source: Biologija
Ris (foto: Pixabay)
Carnivora Dinarica je projekt poboljšanja statusa zaštite velikih zvijeri - euroazijskog risa, vuka i medvjeda - u područjima Natura 2000: Javorniki - Snežnik i Notranjski trikotnik u Sloveniji te na području Gorskog kotara i sjeverne Like u Hrvatskoj.
Mon, Sep 24, 2018
Source: Biologija